UT(ULTRA SANIC)inspection services

توپک هایultrasonic مقیاس دقیقی از لایه های داخلی لوله ارائه می دهد.
این توپک ها قادر به اندازه گیری دقیق ضخامت دیداری لوله و سایز و اندازه ی ترک ها و شکاف ها می باشد. فایده استفاده از دستگاه utفهمیدن مقدار باقی مانده از ضخامت دیواره ی خط لوله و دقت میلی متری از اندازه و مختصات دقیق این نقص ها می باشد.
برای لوله های 48-3 اینچ قابل دسترسی می باشد.