Combo-inspection (all in one

در اکثر مواقع بازرسی از خطوط لوله نیازمند چندین حالت از بازرسی است که به وسیله این توپک ها امکان ایجاد چند مورد همزمان در یک بار توپک رانی فراهم می شود این راهکار به کم کردن تعداد دفعات توپک رانی کمک کرده و بلطبع هزینه ی کارفرما کاهش می یابد شایان ذکر است که این فرایند صرفا چسباندن چند توپک به هم نیست تولید 4 دستگاه الکتریکی که کنترل و پشتیبانی هماهنگ کننده ی سیگنال های هدایت کننده دریافت شونده به یک واحد بازرسی کاری دقیق و نیازمند توانی بالا می باشد.
برای لوله های 59-3 اینچ قابل دسترسی می باشد.