خدمات پترولیان

MFL(magnetic flum leakage)inspection services

بیشترین استفاده در حوضه ی بازرسی خطوط لوله از این محصول توپک هاست این دستگاه در سنجش و بازرسی با کیفیت بالا جزو برترین و پیشتاز ترین های تکنولوژی روز دنیاست (پیرامونی و محوری) تعین دستیابی ناهنجاری های دیواره ی میانه لوله شناسایی ناهنجاری (خوردگی ،آسیب مکانیکی،ایرادات در ساخت اولیه و ...) توپک های MFLبه دلیل کیفیت و وضوع بالایی که دارا هستند بهترین گزینه برای بازرسی از گونه های مختلف خط لوله برای عیب یابی می باشد این توپک ها با قابلیت عملیاتی بالایی که دارند در تمامی وضعیت های لوله (داخل آب،خاک،جرم گرفته و...)و شرایط مختلف کارایی دارند. (برای لوله های 3-56 اینچ در دسترس می باشد)

TFI(transverse field)inspection services

بهترین تکمیل کننده ی توپک های هوشمند برای ناهنجاری های محوری باریک می باشد. که ترکیبی است از کوچکترین سنسور های موجود در این صنعت برای بازرسی خطوط لوله TFIبهترین راه حل است برای شناسایی نقص خطوط لوله ای که جهت های محوری دارند و به سختی قابلیت تشخیص با MFLرا دارند (شکاف محوری،شیارمحوری،ترک محوری) ترکیب بازرسی خطوط لوله با توپک های MFLوTFIدیدکلی و بسیار دقیقی از تمامی نقص ها و ناهنجاری های خط لوله فراهم می کند به دلیل اسکن کردن خط لوله از 2محور مختلف میدان مغناطیسی برای لوله های 56-4 اینچ قابل دسترسی می باشد. د

Caliper(geometry)inspection services

این گونه از توپک ها تخصصی برای بازرسی ابعاد هندسی خطوط لوله به کار می رود واسکن کلی از وضعیت هندسی لوله از جهت تغیر حالت،تغیر مسیر،تورفتگی،و... ارائه می دهد از آنجایی که به علت استفاده ی زیاد و تمرکز استرس و تنش وکرنش ایجاد شده در خطوط لوله امکان تغیر حالت آن وجود دارد این نوع بازرسی با سنسور های پیشرفته و جدید بسیار مهم و حیاطی می باشد. برای لوله های59-3 اینچ قابل دسترسی می باشد.

UT(ULTRA SANIC)inspection services

توپک هایultrasonic مقیاس دقیقی از لایه های داخلی لوله ارائه می دهد. این توپک ها قادر به اندازه گیری دقیق ضخامت دیداری لوله و سایز و اندازه ی ترک ها و شکاف ها می باشد. فایده استفاده از دستگاه utفهمیدن مقدار باقی مانده از ضخامت دیواره ی خط لوله و دقت میلی متری از اندازه و مختصات دقیق این نقص ها می باشد. برای لوله های 48-3 اینچ قابل دسترسی می باشد.

XYZ(pipe line 3d mapping)inspection serrices

همانگونه که از اسم آن پیداست این توپک ها میتواند مسیر حرکت لوله در 3محور طول ،عرض و ارتفاع را به دقت اندازه گیری کند و تبدیل به مختصات دقیق دیجیتالی به روی نقشه و cpsکند. که قابل تبدیل به شبیه ساز های تمامی برنامه های مهندسی می باشد هدف از این نوع پیگرانی مختصات دقیق خط لوله برای مدیریت ایراد ها و کلیه موارد خط لوله می باشد که به این وسیله می توان نقاط پر خطر خط لوله و حرکت های آن را شناسایی کرد برای لوله های 56-4 اینچ قابل دسترسی می باشد.

Combo-inspection (all in one)

در اکثر مواقع بازرسی از خطوط لوله نیازمند چندین حالت از بازرسی است که به وسیله این توپک ها امکان ایجاد چند مورد همزمان در یک بار توپک رانی فراهم می شود این راهکار به کم کردن تعداد دفعات توپک رانی کمک کرده و بلطبع هزینه ی کارفرما کاهش می یابد شایان ذکر است که این فرایند صرفا چسباندن چند توپک به هم نیست تولید 4 دستگاه الکتریکی که کنترل و پشتیبانی هماهنگ کننده ی سیگنال های هدایت کننده دریافت شونده به یک واحد بازرسی کاری دقیق و نیازمند توانی بالا می باشد. برای لوله های 59-3 اینچ قابل دسترسی می باشد.