پترولیان اطلس

بیشترین استفاده در حوضه ی بازرسی خطوط لوله از این محصول توپک هاست این دستگاه در سنجش و بازرسی با کیفیت بالا جزو برترین و پیشتاز ترین های تکنولوژی روز دنیاست (پیرامونی و محوری) تعین دستیابی ناهنجاری های دیواره ی میانه لوله شناسایی ناهنجاری (خوردگی ،آسیب مکانیکی،ایرادات در ساخت اولیه و ...) توپک های MFLبه دلیل کیفیت و وضوع بالایی که دارا هستند بهترین گزینه برای بازرسی از گونه های مختلف خط لوله برای عیب یابی می باشد این توپک ها با قابلیت عملیاتی بالایی که دارند در تمامی وضعیت های لوله (داخل آب،خاک،جرم گرفته و...)و شرایط مختلف کارایی دارند.

انواع توپک های هوشمندی که در اختیار این شرکت قرار دارد و قابل به کار گیری در پروژه های بازرسی از خطوط لوله گازی و نفتی است